به فیسبوک فارسی خوش آمدید

ارتباط با دوستان و آشنایان

در فیسبوک فارسی میتوانید با دوستان و آشنایان و همکاران خود در ارتباط باشید و از کنار هم بودن لذت ببرید

موبایل و تبلت

می توانید به وسیله موبایل و تبلت خود در هر جای دنیا که باشید به فیسبوک فارسی متصل شوید

هدف فیسبوک فارسی

هدف ایجاد جامعه مجازی فیسبوک فارسی این بوده که بتوانیم بستری امن و صمیم برای کاربران دنیای مجازی ایجاد نمایم